Personvern og Vilkår

Vilkår. 1. Generelt Disse betingelsene gjelder for avtale om levering av produkter og tjenester, også omtalt som varer eller varen, til sluttkunder i Norge. Det norske Naturhuset AS, er et selskap i konsernet Bø Netthandelskompetanse AS. Selskapene samarbeider på tvers, for å utnytte synergier, hvor dette er formålstjenelig. Vilkårene gjelder for Det norske Naturhuset og […]